STT Đầu Số NHÀ MẠNG PHÍ CHỌN ĐẦU SỐ Liên hệ
1 1900 252 553 ITelecom 0 VNĐ Đặt mua
2 1900 252 554 ITelecom 0 VNĐ Đặt mua
3 1900 252 557 ITelecom 0 VNĐ Đặt mua
4 1900 252 559 ITelecom 0 VNĐ Đặt mua
5 1900 252 560 ITelecom 0 VNĐ Đặt mua
6 1900 252 562 ITelecom 0 VNĐ Đặt mua
7 1900 252 563 ITelecom 0 VNĐ Đặt mua
8 1900 252 564 ITelecom 0 VNĐ Đặt mua
9 1900 252 570 ITelecom 0 VNĐ Đặt mua
10 1900 252 571 ITelecom 0 VNĐ Đặt mua