Dịch vụ tổng đài ảo
EnglishTiếng Việt
Loading...

A.DÙNG BAO NHIÊU TRẢ BẤY NHIÊU (PAYG)

#

NỘI DUNG

GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ
(ĐÃ BAO GỒM VAT)

1

Cước hoà mạng

60,000 đồng/ lần hòa mạng

2

Cước thuê hàng tháng

50,000 đồng/ tháng

3

Gọi nội mạng Viettel

- Dưới 50.000 phút

550 đồng/ phút

- Từ 50.000 đến dưới 100.000 phút

500 đồng/phút

- Từ 100.000 đến dưới 150.000 phút

450 đồng/phút

- Từ 150.000 đến dưới 200.000 phút

400 đồng/phút

- Từ 200.000 đến dưới 400.000 phút

350 đồng/phút

- Từ 400.000 phút trở lên

300 đồng/phút

4

Gọi trong nước: Gọi tới các mạng khác trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

780 đồng/ phút

B. MUA GÓI SẢN LƯỢNG PHÚT GỌI

#

NỘI DUNG

GỌI NỘI MẠNG

CƯỚC HÀNG THÁNG

CƯỚC VƯỢT LƯU LƯỢNG NỘI MẠNG

1

MS1

100.000 phút

50 triệu đồng

Hết phút gọi tính 500 đ/phút

2

MS2

200.000 phút

80 triệu đồng

Hết phút gọi tính 400 đ/phút

3

MS3

400.000 phút

120 triệu đồng

Hết phút gọi tính 300 đ/phút

logo

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesclose