Quản Trị Tổng Đài

Quản trị Tổng Đài Ảo miễn phí

- Hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản tổng đài.
- Hỗ trợ kiểm tra phát hiện lỗi tổng đài do phía P.A Việt Nam cài đặt.
- Restart dịch vụ tổng đài.
- Đối với khách hàng mua điện thoại IP Phone của PA Việt Nam: hỗ trợ cài đặt trực tiếp hoặc remote từ xa.
- Đối với khách hàng đã có sẵn IP Phone: ko hỗ trợ cài đặt trực tiếp , P.A Việt Nam chỉ tư vấn và gửi hướng dẫn cài đặt phù hợp.
- Không xử lý sửa lỗi nếu do các tác động từ phía người sử dụng gây ra lỗi, trường hợp này P.A Việt Nam chỉ hỗ trợ hướng dẫn khách tìm lỗi.

Hỗ trợ khách hàng trong việc quản trị control Quản trị tổng đài:
- Hướng dẫn tạo máy nhánh
- Hướng dẫn cấu hình gọi ra vào
- Hướng dẫn tạo mã PIN khi hạn chế gọi ra ngoài.
- Hướng dẫn tạo Group phòng ban
- hướng dẫn xem nhật ký
- hướng dẫn nghe lại ghi âm.

(P.A Việt Nam chỉ thực hiện demo quản trị cho 1 máy nhánh, sau đó hướng dẫn khách hàng tự thực hiện cho các máy nhánh khác)

Phối hợp với khách hàng:
- Quý khách lưu giữ các thông tin account admin và thông tin quản trị liên quan.
- Khách hàng cần thông báo cho phía P.A Việt Nam về các cập nhật từ phía khách hàng liên quan đến tổng đài nếu có.

Các vấn đề mà P.A Việt Nam sẽ không hỗ trợ:
- Tổng đài bị quá số lượng gọi ra vào do các gói thuê tổng đài không đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng.
- Khách hàng tự can thiệp và cài cấu hình làm hư hệ thống mà không thông báo cho phía kỹ thuật P.A Việt Nam.
- Yêu cầu cài đặt các ứng dụng chưa được hỗ trợ đầy đủ hay vượt quá khả năng kinh nghiệm của bộ phận kỹ thuật P.A Việt Nam.
- Yêu cầu nghiên cứu, tích hợp một giải pháp chưa được hỗ trợ đầy đủ hoặc vượt quá khả năng kinh nghiệm của bộ phận kỹ thuật P.A Việt Nam.
- Khách hàng sử dụng vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ của P.A Việt Nam.

Quản trị Tổng Đài Ảo Cao Cấp

Hỗ trợ khách hàng tất cả các dịch vụ ở gói quản trị tổng đài miễn phí.

Ngoài ra P.A Việt Nam còn thực hiện các dịch vụ sau:
- Hỗ trợ restore dữ liệu từ các bản sao lưu dữ liệu (nếu có) để khôi phục hoạt động của tổng đài.
- Hỗ trợ khôi phục lại hoạt động của Control quản trị trong trường hợp: tổng đài quá tải, lỗi phần cứng, dịch vụ bị treo, lỗi hệ thống.
- Tư vấn khách hàng về bảo mật trong quá trình sử dụng tổng đài.
- Đảm bảo sự tương thích về cấu hình ứng dụng giữa tổng đài cũ và tổng đài mới (nếu khách hàng chuyển dịch vụ từ nơi khác về cùng chuẩn tương thích).
- Hỗ trợ kiểm tra các lỗi xảy ra ở cấp ứng dụng trong quá trình sử dụng.
- Tư vấn khách hàng ứng dụng các giải pháp tốt nhất với dịch vụ khách hàng đang sử dụng.
- Không xử lý sửa lỗi nếu do các tác động từ phía người sử dụng gây ra lỗi, trường hợp này P.A Việt Nam chỉ hỗ trợ hướng dẫn khách tìm lỗi.

Phối hợp với khách hàng:
- P.A Việt Nam sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng về các ứng dụng mình cài đặt thêm nếu có.
- Lưu giữ các thông tin account admin và thông tin quản trị liên quan.

Các vấn đề mà P.A Việt Nam sẽ không hỗ trợ:
- Tổng đài bị quá số lượng gọi ra vào do các gói thuê tổng đài không đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng.
- Khách hàng tự can thiệp và cài đặt làm hư hệ thống mà không thông báo cho phía kỹ thuật P.A Việt Nam.
- Yêu cầu cài đặt các ứng dụng chưa được hỗ trợ đầy đủ hay vượt quá khả năng kinh nghiệm của bộ phận kỹ thuật P.A Việt Nam.
- Yêu cầu nghiên cứu, tích hợp một giải pháp chưa được hỗ trợ đầy đủ hoặc vượt quá khả năng kinh nghiệm của bộ phận kỹ thuật P.A Việt Nam.
- Khách hàng sử dụng vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ của P.A Việt Nam.

Quản Trị Tổng Đài Chi phí Đặt mua
Thuê 1 tháng
500.000đ x 1 tháng
Đặt mua
Thuê 3 tháng
500.000đ x 3 tháng
Đặt mua
Thuê 6 tháng
475.000đ x 6 tháng
Đặt mua
Thuê 12 tháng
465.000đ x 12 tháng
Đặt mua
Thuê 24 tháng
450.000đ x 24 tháng
Đặt mua
 
X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales