Bảng Giá Thiết Bị IP Phone


PLANET BUSINESS PHONE VIP-1120PT và PLANET BUSINESS PHONE VIP-2140PT hỗ trợ nguồn mặc định IEEE 802.3af Power over Ethernet
5V 600mA từ Switch, nếu switch hiện tại của bạn không hỗ trợ cấp nguồn trên, bạn cần mua thêm nguồn riêng 5V cho từng thiết bị.
Giá chưa gồm VAT và phí vận chuyển
TOP