Tổng Đài Theo Yêu Cầu

Dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai tổng đài IP cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai tổng đài IP cho doanh nghiệp cần giải pháp lớn cho hàng trăm nhân viên và nhiều chi nhánnh, thực hiện theo quy chuẩn, đảm bảo mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng
 
 
 

P.A Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn, đánh giá hệ thống tổng đài IP, tư vấn & thiết kế / triển khai giải pháp tổng đài IP cho doanh nghiệp:

- Tổng đài IP liên chi nhánh.

- Tổng đài IP hiệu năng cao.

- Hệ thống bảo mật cao.

- Tiết kiệm chi phí.

- Giám sát và ghi âm cuộc gói

- Không giới hạn máy nhánh.

- Kịch bản trả lời tự động tiếp nhận cuộc gọi thông minh.

- Chuyển hướng cuộc gọi vào ĐT DD khi bên ngoài chi nhánh công ty...

Chúng tôi tuân thủ quy trình khép kín tránh thiếu sót thông tin trong khảo sát, giúp lập phương án triển khai tối ưu, mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.

Quy trình khảo sát và tư vấn tổng đài của P.A Việt Nam như sau:

1.Tiếp nhận thông tin

      a.Lập hiện trạng hệ thống : Chuyên viên tư vấn của P.A Việt Nam lập hiện trạng hệ thống hiện tại của khách hàng

      b.Nhận yêu cầu : Chuyên viên tư vấn P.A Việt Nam ghi nhận đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

      c.Đưa ra tư vấn ban đầu : Chuyên viên P.A Việt Nam đưa tư vấn về phương hướng xây dựng hệ thống để mang lại giá trị tối đa cho khách hàng. Khách hàng và chuyên viên tư vấn thống định hướng trước khi đi qua bước tiếp theo.

 

2.Khảo sát chi tiết

      a.Khảo sát tính năng hệ thống : Chuyên viên P.A Việt Nam giải thích cho khách hàng về các tính năng hệ thống theo checklisk:     

STT TÍNH NĂNG LỰA CHỌN
1 Kết nối số 1900,1800  
2 Kết nối số cố định  
3 Gọi quốc tế giá rẻ  
4 Gọi liên chi nhánh miễn cước  
5 Họp hội nghị  
6 Kịch bản trả lời tự động theo thời gian  
7 Chuyển tiếp cuốc gọi sáng máy hotline ngoài giờ làm việc  
8 Hộp thư thoại lưu lời nhắn của khách hàng  
9 Phân phố cuộc gọi thông minh (dùng cho callcenter)  
10 Ghi âm  
11 Blacklist  
12 Quản lý, giám sát giao diện web  
13 Giới hạn cước sử dụng  
14 Giới hạn thời gian gọi cho từng nhân viên  
15 Kiểm soát gọi ra từng nhân viên theo mã  
16 Định tuyến cuộc gọi qua di động  
17 Cấu hình Auto Call  

 

       b.Khảo sát kịch bản th vào / ra:   Chuyên viên P.A Việt Nam đưa hình mẫu kịch bản ví dụ cho khách hàng tham khảo và ghi nhận lại kịch bản chi tiết theo yêu cầu khách hàng. Dưới đây là 1 kịch bản mẫu.

       c.Khảo sát chi tiết hạ tầng : Chuyên viên P.A Việt Nam lập khảo sát chi tiết hạ tầng, các thông số thiết bị,.... để phục vụ việc triển khai.

3.Lập kế hoạch triển khai

       Chuyên viên P.A Việt Nam lập kế hoạch triển khai và xác nhận với khách hàng:

STT Tên công việc Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nhân lực hỗ trợ Ghi chú
1          
2          

 

4.Nghiệm thu, bàn giao thông tin 

Đội triển khai hoàn thành dự án, lập hồ sơ bàn giao theo qui định của P.A Việt Nam.

Sau khi bàn giao hệ thống, chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trong suốt thời gian thuê tổng đài tại P.A Việt Nam.

P.A Việt Nam luôn tận tâm mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, mọi chi tiết xin liên hệ chúng tôi tại Liên hệ

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales