Đầu số Viettel

A.Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu (PAYG)

# Nội dung Giá cước dịch vụ
(đã bao gồm VAT)
1 Cước hoà mạng
60,000 đồng/ lần hòa mạng
2 Cước thuê hàng tháng
50,000 đồng/ tháng
3 Gọi nội mạng Viettel
 
   - Dưới 50.000 phút
550 đồng/ phút
   - Từ 50.000 đến dưới 100.000 phút
500 đồng/phút
   - Từ 100.000 đến dưới 150.000 phút
450 đồng/phút
   - Từ 150.000 đến dưới 200.000 phút
400 đồng/phút
   - Từ 200.000 đến dưới 400.000 phút
350 đồng/phút
   - Từ 400.000 phút trở lên
300 đồng/phút
4 Gọi trong nước: Gọi tới các mạng khác trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
780 đồng/ phút
 

B. MUA GÓI SẢN LƯỢNG PHÚT GỌI

# Nội dung Gọi nội mạng Cước hàng tháng Cước vượt lưu lượng nội mạng
1 MS1 100.000 phút 50 triệu đồng
Hết phút gọi tính 500 đ/phút
2 MS2 200.000 phút 80 triệu đồng
Hết phút gọi tính 400 đ/phút
3 MS3 400.000 phút 120 triệu đồng
Hết phút gọi tính 300 đ/phút
 

Xem đầu số đẹp Viettel

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales