Đầu số VNPT

A.THEO LƯU LƯỢNG

# Nội dung Giá cước dịch vụ
(đã bao gồm VAT)
1 Cước hoà mạng
250,000 đồng/TB
2 Cước dịch chuyển
125,000 đồng/TB
3 Cước thuê hàng tháng
49,000 đồng/ tháng
4 Gọi nội mạng VNPT(VinaPhone + cố định Gphone)
800 đồng/phút
5 Gọi ngoại mang(MobiFone, Viettel..)
890 đồng/phút
6 Gọi ra quốc tế và các hướng khác(1800xxxx, 1900xxxx..)
Áp dụng theo quy định giá cước hiện hành của VNPT
 

B. THEO GÓI CƯỚC

# Nội dung Gọi nội mạng VNPT Trong Nước Cước hàng tháng
1 SIP DN1 3.000 phút  
1,5 triệu đồng
2 SIP DN2 5.000 phút  
2,35 triệu đồng
3 SIP DN3 10.000 phút  
4,2 triệu đồng
4 SIP DN4 20.000 phút  
7,7 triệu đồng
5 SIP VIP1   1.000 phút
770 nghìn đồng
6 SIP VIP2   3.000 phút
2,2 triệu đồng
7 SIP VIP3   5.000 phút
3,5 triệu đồng
8 SIP VIP4   10.000 phút
6,65 triệu đồng

Xem đầu số đẹp VNPT

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales